DE BRABANTSE KEMPEN ALS TOERISTISCHE
Brabantse Kempen, 15 februari 2017

Een goede toeristische sector is goed voor de inwoners van onze vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De vrijetijdsindustrie is van groot belang voor onze gemeenten. Van alle werkenden in Bergeijk is bijvoorbeeld ruim 24% werkzaam in de toeristische sector; deze gemeente heeft dan ook een groot economisch belang om deze bedrijfstak goed te ondersteunen en te zorgen voor een gestage groei.

Daarom werd er in de afgelopen Kempencommissie van 15 februari jl. ruim aandacht besteed aan dit onderwerp. Op de agenda stond: 'Kempenvisie Vrijetijdseconomie', voor de VVD een uitgelezen kans om onze visie met de andere fracties uit de Kempen te delen.Vragen
1. In 2014 is, om een voorbeeld te noemen het "Merk Fryslân" opgericht. Deze nam alle activiteiten over van een
    aantal kleine marketingorganisaties, gericht op sub-regionale en lokale activiteiten. Zullen wij deze trend hier in de
    Kempen ook krijgen? Dat bijvoorbeeld lokale marketingorganisaties overbodig worden, evenals de subsidie die
    gemeenten hieraan verlenen?
2. Er komt een ondernemerscollectief als bestuur van de marketingorganisatie. Ondernemers zijn sneller en beter op
    de hoogte van innovatie dan overheidsinstanties. De VVD beschouwt dat als een goede keuze omdat zij daarmee
    ook verantwoordelijk zijn. We kennen een groot palet aan ondernemers in de regio, van grote landelijke spelers tot
    kleine lokale ondernemers. Hoe zorgen we ervoor dat al deze geluiden vertegenwoordigd blijven zodat het geen
    speelbal wordt van enkel de grote spelers? Maar ook dat de grote spelers te weinig worden gestimuleerd omdat zij
    onvoldoende worden vertegenwoordigd?
3. De vrijetijdssector zal profiteren van deze ontwikkelingen; wat zullen hun financiële bijdragen zijn? Is hier al iets
    van bekend? Wat is uw streven?

De VVD Bergeijk wil ook benadrukken dat een goede marketing geen garantie geeft tot veel bezoekers naar de regio. Een mooi voorbeeld is: Groningen. Met de awardwinnings-slogan "Er gaat niets boven Groningen" blijven zij onderaan de lijst bungelen met het aantal overnachtingen en euro's die in deze provincie worden besteed. Als men Schiermonnikoog zou wegfilteren uit de resultaten (immers, de rest van het Waddengebied valt onder Friesland en Noord-Holland) hield men helemaal niets meer over. Ter illustratie: in heel Groningen waren er in 2015 net iets meer dan één miljoen overnachtingen, in Zuidoost Brabant waren dat er in 2010 al ruim 4,2 miljoen.

Er is dus veel potentieel in onze regio en dat moeten we goed gaan benutten. Maar we moeten er ook voor waken dat we geen gouden bergen op ons af zien komen. De voorwaarden om van de Kempen een succesvolle vrijetijds-regio te maken liggen meer in de geografische ligging, de innovatieve ondernemers en de gastvrije inwoners, dan dat je als overheid kunt sturen op dit proces. Dat maakt de provincie Groningen op een pijnlijke manier duidelijk!

Meer informatie over dit belangrijke onderwerp vindt u onder agendapunt 11 via deze link die naar de laatste vergadering van de Kempencommissie verwijst.
TREKPLEISTER

Bart Verhagen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail