WETHOUDER THEUWS LEGT TIJDELIJK TAKEN NEER
Bergeijk, 21 april 2020

De Bergeijkse wethouder voor Maatschappelijke Zaken, Manon Theuws (VVD), heeft vandaag aangekondigd tijdelijk terug te treden. De wethouder geeft aan dat ze door haar gezond-
heid momenteel niet kan functioneren zoals zij zou willen.


"Als wethouder voel ik de plicht er voor 100% voor te kunnen gaan, zeker in
deze tijd. Momenteel laat mijn gezondheid dit niet toe. Daarom heb ik verzocht
mij met onmiddellijke ingang ziekteverlof te verlenen."

De VVD fractie betreurt de ontstane situatie voor de gemeente en de impact
op de wethouder persoonlijk, maar onderschrijft het belang om rust te nemen
voor volledig herstel. Als vervanger stelt de fractie Marko van Dalen (VVD)
voor die gedurende haar ziekteverlof de taken van wethouder Theuws over-
neemt.

Marko van Dalen is bekend met de Kempische politiek en het Sociaal Domein
in het bijzonder. Zo viel Van Dalen in als wethouder Maatschappelijke Zaken
in Bladel in 2017/2018 en was hij in 2014 interim-wethouder Financiën, ICT en
Sociale Zaken in Reusel-de Mierden.

Namens VVD Bergeijk:
Ineke Bergmans, fractievoorzitter
Tel.: 06-83636345
Stuur me een mail