WELKOM BIJ VVD BERGEIJK
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bergeijk
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bergeijk. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
01-09-2017
Ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking Hoe
kunt u als gemeente samenwerken met collega's aan
de andere kant van de landsgrens? Voor bestuursleden
en (kandidaat-)raadsleden van grensgemeenten is.....

Lees verder »


Meer nieuws....

25-08-2017
De afgelopen periode is de VVD in Bergeijk door een
turbulente periode gegaan. We hebben vorige jaar af-
scheid genomen van ons raadslid Frank Smit en recent
heeft de huidige fractievoorzitter Bart Verhagen te.....

Lees verder »
15-12-2017
VVD Bergeijk presenteert haar team voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Opval-
lend is het aantal nieuwe leden met diverse achtergrond
en (politieke) ervaring. Lijsttrekker is Ineke Bergmans...

Lees verder »
20-02-2018
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe
van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mo-
biliteitscafé, met inwoners uit de Kempengemeenten....

Lees verder »
08-01-2018
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284
(Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69
moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze
wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en.....

Lees verder »
13-04-2018
Na twee weken van intensieve formatiegesprekken zijn
het CDA en de VVD samen met succes tot een concept
coalitieakkoord gekomen. Manon Theuws (VVD), Mathijs
Kuijken (CDA) en Stef Luijten (CDA) zullen het nieuwe....

Lees verder »

Jan Verhoeven
Oud-voorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail